Författare till boken "Vägen till 100 procent"

Vägen till 100 procent – bok

Rapatac.se

Våren 2016 skrev jag en bok på uppdrag av organisationen Rapatac. Boken riktar sig till fritidspedagoger, lärare, föräldrar, politiker och alla andra som har makt och inflytande över barn och ungas utveckling och framtid. I boken sammanfattas Rapatacs koncept och hur de arbetar med barn och ungdomar, där en bärande tanke är att skapa balans – i hemmet, i skolan och på fritiden. 

SÅHÄR JOBBADE JAG SOM FÖRFATTARE

Varje kapitel baseras på intervjuer med nyckelpersoner inom Rapatac och kopplas till aktuell forskning inom lärande och pedagogik samt rapporter från bland annat Utbildningsdepartementet, Lärarnas Riksförbund och Skolverket. I referensgruppen för boken fanns representanter från Rapatac, Högskolan i Gävle och verksamma pedagoger. 

Typ av uppdrag: 

Copy, författare, skribent