Copy

Copy Snotra Kommunikation

Copy

En broschyr, folder, tidning, annons eller digital strategi – jag gör alla typer av copyjobb.

Som copy handlar det om att möta andra människor och inspireras av deras berättelser. Ibland handlar det också om att möta människor som inte tror att de har något att berätta, men likväl så finns där en historia – det gäller bara att fånga essensen i berättelsen.

Tjusningen med yrket är att få träffa så många olika typer av människor, från olika branscher och med olika bakgrund. Det är som att ständigt gå i skolan. Att få göra research, förkovra mig i ett ämne, lyssna på historier och slutligen föra dem vidare i en text.

 Typ av uppdrag: