Kommunikationstjänster Snotra Kommunikation

Kommunikationstjänster

Du vet var du är, och var du vill. Men hur tar du dig dit?

Kort sammanfattat är det där du har din kommunikationsstrategi.

Det spelar ingen roll om du skriker ut ditt erbjudande i dagstidningsannonser, om det inte är där du möter dina kunder. Eller att stå på mässor, för att ni alltid har gjort så.

Det räcker helt enkelt inte att köpa medieutrymme, luta sig tillbaka och vänta på att affärerna ska trilla in. Det gäller att planera och förvalta kommunikationsinvesteringarna lika väl som andra investeringar i företaget. Jag har många års erfarenhet av att planera kommunikationsinsatser, göra nulägesanalyser, kanalval, anpassa budskap och arbeta på ett integrerat sätt med kommunikation.

 Typ av uppdrag: