Nyhetsbrev tjänster Snotra Kommunikation

Nyhetsbrev

Många företag satsar på ett kontinuerligt mailutskick till personer i sitt kundregister. Jag hjälper företag och organisationer med innehållsstrategi till dessa utskick, samt ansvarar som redaktör för att utskicket sker enligt plan, med rätt typ av innehåll och tonalitet. Jag följer också upp öppningsfrekvens och click-rate på varje utskick, och arbetar för att ständigt förbättra dessa. Jag har erfarenhet av en rad olika mailutskicksverktyg, såsom Paloma och MailChimp.