Sociala medier

Kommunikationslandskapet har förändrats enormt under de senaste åren. En mängd nya digitala plattformar möjliggör kommunikation både mellan individer, och mellan individer och företag.

Jag hjälper dig och ditt företag med närvaron i sociala medier. Antingen i uppstartsfasen med en innehållsstrategi, men också löpande vid behov, om ni helt enkelt vill låta någon annan sköta ert konto med kontinuitet och kvalitet.

 Typ av uppdrag:

  • Innehållsstrategi.
  • Redaktör sociala medier.
  • Bevakning av varumärket i olika sociala kanaler.